Search This Website

What is SAR Value; how to check it

 શું મોબાઈલથી થઈ શકે છે કેન્સર?: આ રીતે ચેક કરો તમારા મોબાઈલની SAR વેલ્યુ  કેટલી છે ? , જાણી લો કે તમારો ફોન કેટલો ઘાતક બની રહ્યો છે.

મોબાઈલ ફોન યુઝ કરવાના ઘણા બધા ફાયદા છે તો સાથે સાતેહ તેના નુકશાન પણ ઘણા છે.  મોબાઇલ ફોનથી થતી સાઈડ ઈફેક્ટ્સ વિશે આપણે અવાર નવાર  સાંભળીએ છીએ.  સ્માર્ટફોનથી આપણી મેન્ટલ અને ફિઝિકલ હેલ્થને નુક્સાન પહોચતુ હોય તેવા ઘણા સમાચાર સામે આવતા હોય છે.. વૈજ્ઞાનિકોનું માનવું છે કે મોબાઈલમાંથી નિકળતું રેડીએશન એટલું ઘાતક હોય છે કે તેનાથી  આપણા શરીરને ઘણા નુકશાન થાય છે અને તેનાથી કેન્સર જેવી બિમારીઓ પણ ફેલાય છે..જો કે મોબાઈલ કંપનીઓ આ દાવાનો વિરોધ કરી રહી છે, અને મોબાઈલની SAR VALUE  ચેક કરવા પર ભાર આપે છે.
SAR વેલ્યુ શું છે ? અને તે કેવી રીતે નુકશાનકારક  છે ? 

SAR વેલ્યુ એટલે કે  Specific Absorption Rate  જે દર્શાવે છે કે કોઈ એક ચોક્કસ સમય દરમિયાન  મોબાઈલમાંથી નીકળતા રેડિયો ફ્રિકવન્સી રેડિયેશનને તમારુ શરીર કેટલું એબસોર્પ કરે છે તેવો અર્થ થાય છે..એકદમ સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો જ્યારે મોબાઈલમાં કોઈ કોલ આવે છે અથવા કોલ કરો છો ત્યારે રેડિયો ફ્રિકવન્સીનો એક ભાગ તમારા શરીરના એ પાર્ટના ટિશ્યુમાં પ્રવેશ કરે છે , શરીરન અજે ભાગને મોબાઇલ સ્પર્શ કર્યો હોય. આને મોબાઈલ રેડિયેશન કહેવાય છે. આ રેડિયેશન કારસેનોજેનિક એટલે કે કેન્સરકારક છે તેવુ  માનવામાં આવે છે..જો કે SAR વેલ્યુથી તમે જાણી શકો છો કે તમારા ફોનમાંથી નિકળતા આ રેડિયેશન્સ શરીર માટે નુકશાન કારક છે કે નહિ. 

કેટલી એસએઆર વેલ્યુ સલામત કહિ શકાય ? 

ભારતીય દૂરસંચાર પ્રાધિકરણ પ્રમાણે મોબાઈલ ફોનથી નીકળતી 1.6 W/Kg SAR Valueને સુરક્ષિત માનવામાં આવે છે.. મતલબ કે જો તમારા ફોનની એસએઆર વેલ્યુ 1.6 W/Kg  થી નીચેની છે તો તે સુરક્ષિત કહિ શકાય તેના કારણે કેન્સર થવાની શક્યતાઓ ખૂબ જ ઓછી છે.


ફોનની એસએઆર વેલ્યુ ચેક કઈ રીતે કરવી?

ફોનની SAR વેલ્યુ ચેક કરવી ખુબ સરળ છે..મોટા ભાગે તો ફોનના પેકિંગ બોક્સ પર લાગેલા લેબલ પર જ SAR વેલ્યુ લખેલી હોય છે. .આ ઉપરાંત જે તે કંપનીઓ ફોનના મોડલ પ્રમાણે તેની  વેબસાઈટ પર પણ SAR વેલ્યુ નિદર્શિત કરે છે,. 
પણ જો તમે પોતે  તમારા ફોનમા જ ચેક કરવા માંગતો હોવ તો તમારે નીચે મુજબ  સિમ્પલ સ્ટેપ્સ ફોલો કરવાના છે
 • સૌથી પહેલા તો  તમારા સ્માર્ટફોનમા  ડાયલ એપને ખોલો. જેમ આપણે કોઇને ફોન લગાવવા માટે ડાયલ એપ ઓપન કરીએ છીતે તેમ.
 •  ત્યારબાદ  તમારે  *#07#*  નંબર ડાયલ કરવાનો છે અને આપની સ્ક્રિન પર ફોનની SAR વેલ્યુ તમે જોઈ શકશો
 • જો તમારા ફોનની એસએઆર વેલ્યુ 1.6 W/Kg થી નીચે છે તો કોઇ પ્રોબ્લેમ નથી પરંતુ જો આ એસએઆર વેલ્યુ 1.6 W/Kg થી વધુ હોય તો તમારે તમારો ફોન બદલવા માટે વિચારવુ જોઇએ.
Read More »

Snapseed, Photo editing apps, Best photo app 2023

Snapseed, Photo editing apps, Best photo app 2023


Snapseed is a complete and professional photo editor developed by Googleeditor developed by Google.

Professional quality photo edits with the new Snapseed. Snapseed is a complete and professional photo editor developed by Google.

Snapseed : == KEY FEATURES==

29 Tools and Filters, including: Healing, Brush, Structure, HDR, Perspective (see list below)
Opens JPG and RAW files
Save your personal looks and apply them to new photos later
Selective filter brush
All styles can be tweaked with fine, precise control

Snapseed : == TOOLS, FILTERS AND FACE RAW Develop – open and tweak RAW DNG files; save non-destructively or export as JPG

Tune image – adjust exposure and color automatically or manually with fine, precise control

Details – magically brings out surface structures in images

Crop – crop to standard sizes or freely

Rotate – rotate by 90°, or straighten a skewed horizon

Perspective – fix skewed lines and perfect the geometry of horizons or buildings

White Balance – adjust the colors so that the image looks more natural


Brush – selectively retouch exposure, saturation, brightness or warmth

Selective – the renown “Control Point” technology: Position up to 8 points on the image and assign enhancements, the algorithm does the rest magically

Healing – remove the uninvited neighbor from a group picture

Vignette – add a soft darkness around the corners like a beautiful, wide-aperture would do

Text – add both stylized or plain text

Curves – have precise control over the brightness levels in your photos

Expand – increase the size of your canvas and fill up the new space in smart ways with content of your image

Lens Blur – add a beautiful Bokeh to images (background softening), ideal for photographic portraits

Glamour Glow – add a fine glow to images, great for fashion or portraits

Tonal Contrast – boost details selectively in the shadows, midtones and highlights

HDR Scape – bring a stunning look to your images by creating the effect of multiple exposures

Drama – add a hint of doomsday to your images (6 styles)

Grunge – an edgy look with strong styles and texture overlays

Grainy Film – get modern film looks with realistic grain

Vintage – the style of color film photo from the 50’s, 60’s or 70’s


અહીંથી ડાઉનલોડ કરો ગૂગલ ની ફોટો એડિટ એપ Snapspeed

Related: mAadhaar Official App for Updates Aadhar Details from Home @tathya.uidai.gov.in
Retrolux – go retro with light leaks, scratches, film styles

Noir – Black and White film looks with realistic grain and the “wash” effect

Black & White – classic Black and White look straight out of the darkroom

Frames – add frames with adjustable size

Double Exposure – blend two photos, choosing from blend modes that are inspired by shooting on film and by digital image processing

Face Enhance – add focus to the eyes, add face-specific lighting, or smoothen skin

Face Pose – correct the pose of portraits based on three dimensional models
Read More »

Drinking turmeric milk eliminates these 13 terrible diseases which is why it is also called golden milk.

 

Drinking a turmeric milk cures in these 13 deadly diseases, whether it is a cancer or a diarrhea. Because of these are miracles, it is a called Golden Milk.

 Turmeric is a considered a good antibiotic in a Ayurveda.  That is why it is a used in a many diseases of the skin, stomach and body.  Not only the nodules found in a turmeric plants but also it is a leaves are very useful.  This is because of the properties of the  turmeric, thus milk is also a natural in a  antibiotic.  It is a prevents the natural transition of the spleen.  Both a turmeric and milk are beneficial, but if taken together, it is  a benefits are doubled.  Drinking it is a together removes many health problems.  It is called a Golden Milk because of it is a turmeric and milk qualities.
 13 wonderful benefits of  the turmeric and milk:

 (1) Delivers to the bones in a  Benefit: Daily consumption of the turmeric milk are provides in  the required amount of the calcium to the body.  The bones become healthy and strong.  It is a  relieves patients with a  osteoporosis.

 (2) It is a useful in  removing arthritis: Turmeric milk is used in the treatment of the  arthritis and inflammation due to the  rheumatoid arthritis.

 (2) It is also useful in a reducing pain by a making these joints and tissues flexible.

 (2) Removes a toxins: In a Ayurveda, turmeric milk is used in a purification.  It removes a toxins from the blood and cleanses the liver.  It is a intake is beneficial for a relief in stomach related problems.

 (5) Reduces in the side effects of  the chemotherapy: According to a research, the ingredient in a turmeric prevents damage to the  DNA from cancer cells and reduces the side effects of the  chemotherapy. (2) Relieves a ear pain: Consumption of the turmeric milk gives a relief in a many ailments like a ear pain.  This increases the body's blood circulation.  Which are provides quick relief from pain.

 (7) Helps in a brightening in the face: Drinking a turmeric milk daily makes the face glow.  This will bee a  reduce redness and redness of the skin.  At the same time, brightness and radiance will bee come on the face.

 (8) Improves a blood circulation: According to  the Ayurveda, turmeric is a considered as a blood purifier.  It is a  strengthens the blood circulation in the body.  It is a blood thinner and cleanser of the lymphatic  in a system and blood vessels.

 (9) Obesity in a reduction: Mix half a teaspoon of the  turmeric with a glass of the milk daily and make the body fit.  Consumption of  the turmeric, especially with a warm milk, reduces body fat.  Calcium and other elements in it are beneficial for the body and help in a weight loss.

 (10) Agave in a skin problems: Milk with a turmeric also works as an a gave in a skin problems.

 (11) Strengthens in the liver: Turmeric milk strengthens in  the liver.  It is a protects in the body from a diseases associated with the liver and cleanses the lymphatic in a  system.

 (12) Heals a ulcers: It is a powerful antiseptic and heals intestinal as well as a stomach and ulcers and colitis.  It is a  improves digestion and does not cause ulcers, diarrhea and indigestion.

 (13) Relieves a menstrual in a  pain: Turmeric milk are relieves menstrual pain.  Pregnant women should take this golden milk with a turmeric milk for a easy delivery, improvement after a delivery, good milk production and normalization of the body.

 (12) Agave in a cold cough: Due to the antibiotic properties of the  turmeric milk, it acts as a special medicine in a cold cough.  Turmeric milk is a good source of the  antioxidants to  fight free radicals.  It can cure many in a ailments.
Read More »

If your child is getting sick frequently, follow these health tips

 

Child getting sick frequently: Illness or carelessness is the reason behind this, find out the cause of the illness and treat it immediately


Today's expert is Dr. Ruchira Pahare, Paediatrician, Kokilaben Hospital, Dr. Rohit Joshi, Consultant Pediatrician, Bansal Hospital, Bhopal and Dr. Vivek Sharma, Paediatrics, Jaipur


Question: For some days, children are falling sick frequently, parents think that this is happening after Corona, is this true?

Answer: Corona is not the cause of frequent illness of all children. Every year in certain seasons such cases come before us. Children get sick when there is even a slight change in the weather. The reason behind getting sick is more after rain. Along with this, the cases of illness also increase in September, October, November and December. After this it starts to decrease a little. After this, cases of infection among children are increasing from April.
Question: Is the immune system or virus the reason behind the illness?

Answer : Parents have a wrong belief about their children, that their child's immune system is weak. This is not necessary in the case of every child. If the child is getting sick again and again, it means that there is some kind of infection in him, so it is not necessary that the infection does not occur again after getting infected once.

On the other hand, the risk of infection is always higher among school-going children. Children meet, play, eat with other children at school, due to which if one child gets infected, the virus can easily be transferred to another child. This child will bring the infection home from school and pass it on to their siblings.

Question: Corona is responsible for the child's illness or not?

Answer: Yes, in some cases you can understand this. Due to Corona, contact with children has decreased for two years. Children are staying at home, instead of playing outside, they are composing and digesting on their mobile phones. In such a condition, their ability to fight the virus is reduced. Children cannot tolerate pollution, allergy problems started. Children will continue to have this type of problem for a year or two after they come out of isolation.

Question: If it is known that the child's immune system is really weak, then what can be done to cure it without medicine?

Answer: If the child's immune system is really weak, then how can it be cured without medicine?

 • Make a habit of drinking turmeric milk, you can add honey to it.
 • Drink basil juice mixed with honey whenever the weather changes.
 • Grind dates and soaked almonds and mix them in milk.

Raisins contain potassium, beta carotene, calcium, magnesium, iron and B complex. It works as an immunity booster. Give to children after soaking.

Question: Is it necessary for children to drink milk?

Answer: It is necessary to drink milk only for six months after birth. In the first six months we cannot give the baby anything other than milk. After that we start feeding the baby. This is a natural pattern and is also appropriate, so children should get used to eating cereals and other foods. If your child drinks even a glass of milk throughout the day, there is no harm in that.

Question: Parents often feel that if the baby does not drink milk, there will be many problems, so they often add chocolate powder to the milk, is it beneficial?

Answer: If the baby likes to drink milk, parents start giving milk at all three times. Some parents even say that don't eat, drink milk and go to sleep. All these methods are wrong. Every time you feed milk, you will be adding sugar to it, which will harm the baby. If you are mixing chocolate powder or other flavors with it, it will also contain sugar. In this way babies get unnatural things with milk, which are harmful.

Question: Parents will say that if milk is not given, where will the child get calcium?

Answer: This is also a misconception. Calcium is also found in other things. Pulses and vegetables can also fulfill this requirement. Another thing, milk is not your house item, you outsource it, its quality cannot be guaranteed.


અહીંથી વાંચો સંપુર્ણ ગુજરાતી માહિતી રીપોર્ટ


Question: Some children are vitamin D deficient, so what is the reason behind it?

Answer: Many factors are responsible for vitamin D deficiency in children.

 • Lack of adequate amount of vitamin D in children's diet.
 • Children have little or no exposure to sunlight.
 • Vitamin D cannot be converted in the body due to liver and kidney problems
 • Problems absorbing vitamin D from food.
 • Due to taking certain medicines.
 • Due to internal problems or diseases of the body.

Question: What should children be fed to make up for vitamin D deficiency?

Answer: Vitamin D deficiency can be easily compensated by eating. Here we are mentioning some food and drink items.

 • Fortified food
 • Cod liver oil
 • Mushrooms
 • grains
 • Milk and its products
 • fish
 • Eggs and especially their yolks

Question: So what is fortified food?

Answer: Fortified was first mentioned in the 1930s and 40s. It is a food that can make up for the deficiency of vitamins and minerals in the body. This can be anything like cereals, milk, vegetables, breakfast cereals etc.


Question: How is it known that there is a deficiency of vitamin D?

Answer: If the child shows symptoms of vitamin D deficiency, show it to the doctor. A blood test will tell if the child is really deficient in vitamin D.

Read More »

ISRO Recruitment 2023

 ISRO Bharti 2022 : Indian Space Research Organization, ISRO has Recently Invites Application For the 526 Assistant, Upper division Clerk, Steno Recruitment 2022, Eligible Candidates Apply Before 09.01.2023


ISRO Bharti 2022

Post TitleISRO Bharti 2022
Post NameAssistant | UDC | Steno
Total Vacancy526
Application Last Date09-01-2022
Application ModeOnline
ISRO Bharti 2022

ISRO Recruitment 2022


It is a good opportunity for all the interested candidates who are looking for jobs in ISRO Bharti 2022. For more information related to Educational Qualification, Age Criteria, Selection Mode, Important Date and other Eligibility process please read the below article carefully. Also must read the official advertisement in detail before applying.

Post NameVacancy
Assistant339
Junior Personal Assistant153
Upper Division Clerk, UDC16
Stenographer14
Personal (DoS)03
PA (DoS)01

Age Limit

28 years as on 09.01.2023 (31 years for OBC candidates and 33 years for SC/ST candidates, wherever posts are reserved). Serving Govt. employees, Ex-Servicemen; Persons with Disabilities, meritorious Sportsperson; Widows, Divorced women and women judicially separated from their husbands and who are not remarried, etc. are eligible for age relaxation as per Govt. of India orders.

Salary

Selected candidates will be appointed as Assistants/Junior Personal Assistants/Upper Division Clerks/Stenographers in Level 4 of Pay Matrix and will be paid minimum basic pay of ₹.25,500/- p.m. In addition, Dearness Allowance [DA], House Rent Allowance [HRA] and Transport Allowance are payable as per extant rules on the subject.

How To Apply ISRO Bharti 2022?

The Eligible and interested Applicants / Candidates shall be required to “Apply Online” only in the format available on the official Website.

What is The Last Date For Applying ISRO Bharti 2022?

Last Date is 09-01-2023

Official NotificationView
Apply OnlineNow


Education Qualification

Assistant / Upper Division Clerk / Personal (Dos)Graduation with Minimum of 60% marks or CGPA of 6.32 on a 10-point scale as declared by any recognized University, with a pre-requisite condition that Graduation should have been completed within the stipulated duration of the course as prescribed by the University, And Proficiency in the use of Computers
Junior Personal Assistant / Stenographer / PA (DoS)Graduation with Minimum of 60% marks or CGPA of 6.32 on a 10-point scale as declared by any recognized University, with a pre-requisite condition that Graduation should have been completed within the stipulated duration of the course as prescribed by the University, OR

Diploma in Commercial/Secretarial Practice with Minimum of 60% marks or CGPA of 6.32 on a 10- point scale as declared by any recognised Board / University, with a pre-requisite condition that Diploma should have been completed within the stipulated duration of the course as prescribed by the University.
One year experience as Steno-Typist / Stenographer.
A minimum speed of 60 w.p.m. in English Stenography;
Proficiency in the use of Computer

Read More »